ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.)


admin Τρί, 03/03/2015 - 10:34

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει προχωρήσει σημαντικά τον σχεδιασμό για την περίοδο 2015-2020 που σχετίζεται με το νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.). Ήδη έχουν αποτυπωθεί και εγκριθεί οι πέντε βασικοί άξονες καθώς και οι θεματικοί στόχοι που σχετίζονται με κάθε άξονα. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Περιφέρεια βρίσκεται στη φάση καθορισμού των δράσεων και υποδράσεων κάθε θεματικού στόχου, φάση στην οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική η εμπλοκή των φορέων και ειδικά του Δήμου της Πάτρας που λόγω του μεγέθους του θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες εκτέλεσης της νέας προγραμματικής περιόδου. Να σημειώσουμε ότι φαίνεται να έχει εγκριθεί και μια αρχική κατανομή των κονδυλίων ανά θεματικό άξονα η οποία θα ξεπεράσει σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις τα 450 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2015-2020. Με δεδομένο ότι:

Α. Η χρηματοδότηση (ανάλογα με το αν το προτεινόμενο έργο παράγει έσοδα ή όχι) μπορεί να φτάσει και το 100%

Β. Επιμέρους θεματικοί στόχοι αναφέρονται άμεσα στο πρόγραμμα και τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα αντισεισμικής προστασίας, αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών, προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών, ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών, κλπ)

Γ. Η κατάθεση σχεδίων για χρηματοδότηση από δικαιούχους όπως ο Δήμος μας έχουν ως άμεση προϋπόθεση έγκρισής τους την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχειριστικής επάρκειας από μέρους αυτού που καταθέτει την πρόταση

Δ. Η περίοδος εκτέλεσης του νέου ΕΣΠΑ (2015-2020) ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με την περίοδο διαχείρισης των δημοτικών πραγμάτων από την παρούσα Δημοτική Αρχή και άρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ο ρόλος της για το αν θα ωφεληθεί ο Δήμος από το νέο πρόγραμμα

Ε. Γύρω από την απορρόφηση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ συνωστίζονται και θα συνωστιστούν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον ποικίλα συμφέροντα, διάφορα του συλλογικού συμφέροντος που εκφράζει ο Δήμος Πατρέων,

 

ερωτώνται ο κ. Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι:

  • Έχουν καταγραφεί οι απαιτήσεις και οι προτάσεις των φορέων του Δήμου σε συσχέτιση με τις προτάσεις του νέου ΕΣΠΑ;
  • Έχουν δοθεί αναπτυξιακοί στόχοι για την επόμενη προγραμματική Περίοδο;
  • Αν υπάρχουν οι στόχοι αυτοί σε ποιους τομείς έχει δοθεί βαρύτητα; (υποδομές, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αντιμετώπιση κοινωνικής ανισότητας, παραγωγική ανασυγκρότηση, διαχείριση αποβλήτων, κλπ)
  • Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση;
  • Πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην άμεση απορρόφηση των κονδυλίων (μελέτες, καταμερισμός εργασιών, διοικητική διαχείριση νέου ΕΣΠΑ, κλπ);
  • Ποιος ο ρόλος της ΑΔΕΠ στη δημιουργία του στρατηγικού σχεδιασμού και ποιες συνέργειες προβλέπονται ή έχουν λάβει χώρα με αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου στα πλαίσια καλύτερου και αποτελεσματικότερου συντονισμού και στοχοθεσίας;
  • Υπάρχουν έργα – «γέφυρες» του παλαιού με το νέο ΕΣΠΑ που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο και θα χρειαστούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση;
  • Ποιό το επίπεδο συνεργασίας του Δήμου με την Περιφέρεια για την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ;

Επειδή θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμη τη συζήτηση αυτή και παρ’ ότι κατανοούμε ότι οι ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το σύνολο της πορείας του νέου ΕΣΠΑ, προτείνουμε κυρία Πρόεδρε, πέρα από την αρχική απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων να οργανωθεί ειδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.

 

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ»

Θεόδωρος Ντρίνιας

Εικόνα admin