Για την επιλογή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ


admin Παρ, 25/06/2021 - 19:21

Η επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ ξεκίνησε ως μια καλά οριοθετημένη διαδικασία, με πληθώρα αιτήσεων από ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με συνεντεύξεις των υποψηφίων με αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον των μελών του Δ.Σ. και με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα στελέχη του οργανισμού να κάνουν μια συστηματική δουλειά συντονισμού και καταγραφής. Κατέληξε, στην πιο κρίσιμη φάση της, εκείνη της τελικής επιλογής, ελλιπέστατη, στα όρια της ακύρωσης ό,τι θετικού είχε συμβεί μέχρι τότε. Το διοικητικό συμβούλιο δεν βρέθηκε ποτέ για να συζητήσει επί των συνεντεύξεων και των βιογραφικών, ώστε να τεθούν κάποιες αποφασιστικές γραμμές ή έστω να ακουστούν κάποιες στρατηγικές απόψεις ως προς τα κριτήρια επιλογής. Η ενδιάμεση διαδικασία αυτή είναι πάντα απαραίτητη όταν υπάρχουν τόσες πολλές υποψηφιότητες για μια θέση (είκοσι εννέα)  και αρκετές από αυτές είναι ισοδύναμες. Αυτό, βέβαια, συνηθίζεται, αν επιθυμεί κάποιος να συνδιαλεχθεί και να συνθέσει απόψεις. Αν απλά έρχεται να επικυρώσει μια προειλημμένη απόφαση, τότε πράγματι οδηγούμαστε στη διεκπεραιωτική συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης για μια κατευθείαν διαδικασία επιλογής, χωρίς ενδιάμεση διαβούλευση. Με βάση τους συσχετισμούς, είναι φυσικό να εγκριθεί η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης της δημοτικής αρχής και οι εκπρόσωποι των υπολοίπων παρατάξεων απλά να περισσεύουν˙ και αυτοί και η γνώμη τους. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως είναι φανερό, αναιρεί όλη την προηγούμενη διαδικασία, τουλάχιστον ως προς την παραγωγική λειτουργία του Δ.Σ. και την καθιστά απλά μια επικοινωνιακή διαδικασία, με επίφαση ανοιχτότητας και προδιαγεγραμμένο τέλος.

Επί της ουσίας της προτάσεως του Προέδρου και της πλειοψηφούσας παράταξης, θεωρούμε ότι ο κ. Λουκάς Θάνος έχει ένα αξιόλογο έργο και ένα "βαρύ" βιογραφικό. Η εντύπωση, όμως, που προκύπτει από τη μελέτη του βιογραφικού και τη γενικότερη παρουσία του, είναι ότι η δραστηριότητά του είναι ελλιποβαρής όσον αφορά στη θεατρική διάσταση αυτής. Είναι σαφώς πιο προσανατολισμένη στη μουσική, στην όπερα και στο χορό, ή έστω σε παραγωγές που αφορούν αποκλειστικά στο αρχαίο θέατρο. Αυτή είναι μια ριψοκίνδυνη επιλογή εκ μέρους της πλειοψηφίας του Δ.Σ., καθώς ενδέχεται να προσδώσει έναν άλλο χαρακτήρα στην παραγωγή του θεάτρου, εκτός και αν πρόκειται για στρατηγική επιλογή της πλειοψηφίας, οπότε θα φανεί πολύ σύντομα η κατεύθυνση στην οποία σπρώχνεται το ΔΗΠΕΘΕ. Ο κ. Θάνος συγκεντρώνει όλα τα προσόντα για μια θέση καλλιτεχνικού διευθυντή ενός Διεθνούς Φεστιβάλ (όπως αυτού της Πάτρας), όπου θα πρέπει να προκρίνει και να συντονίσει παραγωγές από διαφορετικά είδη τέχνης. Όμως, έχουμε ζωηρές επιφυλάξεις για την πρόσληψή του ως καλλιτεχνικού διευθυντή του θεατρικού οργανισμού του ΔΗΠΕΘΕ και για τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε την πρόταση του Προέδρου και της πλειοψηφίας. Η αρνητική μας ψήφος δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το έργο ή την προσωπικότητα του προτεινόμενου υποψηφίου αλλά με τη διαδικασία επιλογής που τελικά επιβλήθηκε και τη ριψοκίνδυνη στρατηγική που επιχειρείται να ακολουθηθεί από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ. Ούτως ή άλλως, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής θα κριθεί αποκλειστικά από το έργο του και την εν γένει στάση του και από τίποτε άλλο, τουλάχιστον από τη δική μας παράταξη.

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε την ενοχλητική διαπίστωση ότι και οι τρεις καλλιτεχνικοί διευθυντές που επιλέχθηκαν από τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας στις δύο θητείες της, είναι είτε στελέχη και πρ. βουλευτές του ΚΚΕ (Κ. Καζάκος) είτε με δημόσιες προεκλογικές δηλώσεις τους εκφράζουν την υποστήριξή τους στο ΚΚΕ (Στ. Τσακίρης και Λ. Θάνος). Φαίνεται, πλέον, ότι η ιδιότητα αυτή παγιώνεται ως το προσόν των προσόντων για την κατάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας.

Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ

Εικόνα admin