Η Δημοτική αρχή θέτει σε διακινδύνευση την πλατεία Καλλιπάτειρας στην Αγυιά


admin Τρί, 28/07/2020 - 10:16

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, σε μια ιστορική απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας έκανε ομόφωνα δεκτές τις ενστάσεις κατοίκων που έβλεπαν τον τελευταίο ακάλυπτο δημόσιο χώρο της περιοχής τους να χάνεται, ύστερα από αμετάκλητη δικαστική απόφαση που διέτασσε την επιστροφή του απαλλοτριωμένου (προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως) χώρο στους αρχικούς ιδιοκτήτες του. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάρθηκε έπειτα από πρόταση του συνόλου των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στην οποία αναγκάστηκε να συμφωνήσει και η δημοτική αρχή, της οποίας η αρχική πρόταση ήταν να απορριφθούν οι ενστάσεις των κατοίκων κι επομένως να χαθεί ο χώρος και να αποδοθεί στους παλαιούς ιδιοκτήτες. Στην ίδια απόφαση, περιγράφονταν ρητά τα κατά το νόμο απαραίτητα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν τάχιστα, ώστε να παραμείνει ο χώρος δημόσιος, έστω και στο παρά πέντε: να γίνει επαναπαλλοτρίωση του οικοπέδου και ταυτόχρονη εγγραφή του ποσού της αποζημίωσης των ιδιοκτητών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Σχεδόν 50 μέρες μετά και έπειτα από τρεις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, τίποτε από τα δύο δεν έχει γίνει από πλευράς δημοτικής αρχής για την εφαρμογή της απόφασης.

Η δημοτική αρχή δεν έχει εισάγει τα απαραίτητα βήματα ως θέματα στην ημερήσια διάταξη του συμβουλίου και ο χρόνος κυλάει πλέον σε βάρος της πλατείας. Με διαδικαστικά τερτίπια, άγονες αντιπαραθέσεις και έωλες δικαιολογίες κωλυσιεργεί είτε για λόγους διοικητικής ανημπόριας είτε επειδή δεν της πολυάρεσε η ανατροπή της αρχικής της βεβιασμένης απόφασης για καταδίκη του χώρου είτε για αδιευκρίνιστους λόγους που μόνο αυτή γνωρίζει. Σημασία έχει ότι η παράταση αυτής της καθυστέρησης, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση να επικρέμεται πάνω από την πλατεία Καλλιπάτειρας, μόνο κινδύνους κρύβει για την προσπάθεια των κατοίκων να παραμείνει ο χώρος κοινόχρηστος. Η δημοτική αρχή πρέπει να σταματήσει την κωλυσιεργία τώρα! Οφείλει να εφαρμόσει άμεσα την αρχική ή μεταγενέστερες αποφάσεις που διασφαλίζουν την απαλλοτρίωση του οικοπέδου, αλλιώς φέρει ακέραια την ευθύνη για πιθανή απώλειά του.

Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ

Εικόνα admin