Το «Κοινοτικόν» καταψήφισε το σχέδιο της δημοτικής αρχής περί αντιδρόμησης των οδών Κανακάρη/Κορίνθου


admin Δευ, 24/09/2018 - 21:38

Η δημοτική κίνηση «Κοινοτικόν» καταψήφισε το σχέδιο της δημοτικής αρχής περί αντιδρόμησης των οδών Κανακάρη/Κορίνθου, στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Το προτεινόμενο σχέδιο στην πραγματικότητα μόνο σχέδιο δεν είναι αλλά μια συρραφή ασύνδετων προτάσεων και στοχεύσεων, ένας εντελώς μερικός σχεδιασμός, ο οποίος όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις δικαιολογημένες αιτιάσεις και ανησυχίες κατοίκων και φορέων της πόλης αλλά πιθανόν να δημιουργήσει και νέα προβλήματα με την καινοφανή ιδέα περί «σταδιακής αντιδρόμησης». Το μόνο που επιτυγχάνει το εν λόγω «σχέδιο» είναι να μεταθέσει το πρόβλημα σε επόμενη χρονική περίοδο και να δώσει πολύτιμο προεκλογικό χρόνο στη δημοτική αρχή. Έτσι, μαζί με τη διαχρονική έλλειψη ενημέρωσης και την αδιαφορία για τη γνώμη των κατοίκων της πόλης (από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές), προστίθεται και ο εμπαιγμός περί σταδιακής αντιδρόμησης (της σημερινής δημοτικής πλαιοψηφίας). Όπου «σταδιακή», για τη δημοτική αρχή μεταφράζεται: μέχρι να γίνουν οι εκλογές και να μην έχουμε ευθύνη του προβλήματος εμείς…

Για το «Κοινοτικόν», η λειτουργία της μίνι περιμετρικής και η διάνοιξη (και όχι η αντιδρόμηση, όπως εσφαλμένα έχει αποτυπωθεί στη δημόσια συζήτηση) της Κανακάρη ολοκληρώνουν σε επίπεδο μεγάλων έργων δύο κρίσιμες παρεμβάσεις για την οργάνωση της ζωής της πόλης. Από εκεί και πέρα το αν θα αντιδρομηθούν οδοί, αν θα αμφιδρομηθούν, πότε και πώς θα γίνουν πεζοδρομήσεις, όπως αυτή της Μαιζώνος, πρέπει να είναι αντικείμενο ενός επικαιροποιημένου και συνολικού σχεδιασμού, σε πολλά επίπεδα. Ενός σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπ’ όψιν του τα σημερινά δεδομένα της πόλης (και όχι του 1965…), καθώς και τα λάθη και τις αστοχίες ή τις κακές εκτιμήσεις του προηγούμενου. Ως εκ τούτου, το έτερο θέμα που έφερε η δημοτική αρχή, περί άμεσης ανάθεσης μελέτης κόστους 60.000 ευρώ για τη συγκοινωνιακή αναβάθμιση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη, είναι στην ίδια λάθος κατεύθυνση, καθώς ζητάται από τη μελέτη να υποδείξει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της αντιδρόμησης των Κανακάρη/Κορίνθου. Ενώ θα έπρεπε να ανατεθεί μια μελέτη που θα αξιολογούσε τον παλαιό σχεδιασμό περί αντιδρομήσεων, πριν αυτός δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, αν οι μελετητές κρίνουν ότι τα προβλήματα του παλαιού σχεδιασμού θα είναι μεγαλύτερα από τα όποια οφέλη.

Εικόνα admin